Câu hỏi:

18/09/2021 1,780

Theo tác giả, mối quan tâm của người sáng tạo và kẻ ăn bám là gì ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo tác giả: Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên; kẻ ăn bám là chinh phục con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

            Đọc đoạn trích:

          Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian.

            Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người.

            Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta.

               (Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand,

NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174)

Thực hiện các yêu cầu:

Cách loài người có thể tồn tại được tác giả nêu ra trong đoạn trích.  

Xem đáp án » 18/09/2021 3,396

Câu 2:

LÀM VĂN (7,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần  Đọc hiểu, anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hậu quả của lối sống ăn bám.

Xem đáp án » 18/09/2021 3,247

Câu 3:

Anh (chị) có đồng tình với ý kiến: Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Vì sao? 

Xem đáp án » 18/09/2021 2,399

Câu 4:

Theo anh (chị) việc tác giả khẳng định: Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng có ý nghĩa gì? 

Xem đáp án » 18/09/2021 1,295

Câu 5:

Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

 

Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”

Và:

“Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương

Nhớ từng bản khói cùng sương

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

Nhớ từng rừng nứa bờ tre

Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.”

                                                   ( Trích Việt Bắc -Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập một,

NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr 109)

 Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ trên. Qua đoạn thơ, hãy nhận xét về phong cách trữ tình - chính trị trong thơ Tố Hữu.

Xem đáp án » 18/09/2021 1,085

Bình luận


Bình luận