Câu hỏi:

06/10/2021 7,722

Thông điệp có ý nghĩa nhất được rút ra từ đoạn văn bản trên là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

HS có thể rút ra những thông điệp khác nhau từ đoạn văn bản trên và trình bày suy nghĩ thấm thía của mình về thông điệp đó.

Ví dụ: Không có lửa cuộc sống con người chi còn là sự tồn tại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I. Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn trích:

“Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa. Lửa xuất hiện khi có tương tác, ít ra là hai vật thể tạo lửa. Lửa là kết quả của số nhiều. Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa. Để rồi từ đó loài người đã cảnh giác thắp nến suốt mùa Giáng sinh để cho không còn em bé bán diêm nào phải chết vì thiếu lửa.

Nước Việt hình chữ “S”, hiện thân của số nhiều, lẽ nào không biết nuôi lửa và truyền lửa, lẽ nào thiếu lửa? Không có lửa, con rồng chẳng phải là rồng, chỉ là con giun, con rắn. Không có lửa làm gì có “nồng” nàn, “nhiệt” tâm! Làm gì có “sốt” sắng, “nhiệt” tình, đuốc tuệ! Làm gì còn “nhiệt” huyết, “cháy” bỏng! Sẽ đâu rồi “lửa” yêu thương? Việc mẹ cha, việc nhà, việc nước, làm gì với đôi vai lạnh lẽo, ơ hờ? Không có lửa em lấy gì “hun” đúc ý chí, “nấu” sử sôi kinh? Em… sống đời thực vật vô tri như lưng cây, mắt lá, đầu cành, thân cỏ…. Cho nên: Biết ủ lửa để giữ nhân cách – người, nhân cách – Việt. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thế nhưng: Nếu không có lửa làm sao thành mùa xuân?”.

 (Trích Thắp mình để sang xuân, Nhà văn Đoàn Công Lê Huy)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Xem đáp án » 06/10/2021 11,692

Câu 2:

Tại sao tác giả lại nói: “Biết ủ lửa để giữ nhân cách - người, nhân cách - Việt?

Xem đáp án » 06/10/2021 6,944

Câu 3:

Cho biết ý nghĩa của từ “lửa” được in đậm trong hai câu văn sau: “Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có coi người mới biết nuôi lửa và truyền lửa”.

Xem đáp án » 06/10/2021 5,830

Câu 4:

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về  ý kiến: “Nếu không có lửa làm sao thành mùa xuân”?

Xem đáp án » 06/10/2021 4,794

Câu 5:

       Dữ dội và dịu êm

       Ồn ào và lặng lẽ

         Sông không hiểu nổi mình

       Sóng tìm ra tận bể

 

    Ôi con sóng ngày xưa

    Và ngày sau vẫn thế

     Nỗi khát vọng tình yêu

    Bồi hồi trong ngực trẻ

        …

    Cuộc đời tuy dài thế

   Năm tháng vẫn đi qua

   Như biển kia dẫu rộng

   Mây vẫn bay về xa

 

   Làm sao được tan ra

  Thành trăm con sóng nhỏ

  Giữa biển lớn tình yêu

   Để ngàn năm còn vỗ

(Trích Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ Văn 12, tập 1, NXB Giáo dục, tr.156)

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tình yêu trong các khổ thơ trên. Từ đó, rút ra nhận xét về sự vận động của hình tượng sóng và em.

Xem đáp án » 06/10/2021 802

Bình luận


Bình luận