Câu hỏi:

26/11/2019 11,871

Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng:

Trả lời:

Đáp án A

CO2 và SO2 cùng không phản ứng với dung dịch KNO3.

cùng phản ứng với dung dịch NaOH và Ca(OH)2 cho cùng hiện tượng

không dùng được dung dịch KNO3, NaOH và Ca(OH)2 để phân biệt chúng.!

Chỉ có dung dịch Br2 (p/s: đề đúng phải nói là nước brom.!)

• SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr

Hiện tượng nước brom nhạt dần và mất màu; CO2 không phản ứng không hiện tượng

Theo đó dùng được Br2/H2O để phân biệt CO2 và SO2 chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án » 26/11/2019 7,179

Câu 2:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Xem đáp án » 26/11/2019 4,571

Câu 3:

Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án » 26/11/2019 1,821

Câu 4:

 

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

 

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

 

 

Xem đáp án » 26/11/2019 1,102

Câu 5:

Cho các muối: (1) NaHCO3, (2) K2HPO4, (3) Na2HPO3, (4) NH4HS, (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là

Xem đáp án » 26/11/2019 995

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »