Câu hỏi:

28/12/2021 241

Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cứ treo thêm 100g thì độ dài thêm của lò xo là:

11,5 - 11 = 0,5cm.

Suy ra: Chiều dài ban đầu của lò xo là:

11 – 0,5 = 10,5cm.

Cứ treo 500g  = 5. 100 g thì độ dài thêm của lò xo là:

5 . 0,5 = 2,5cm.

Vậy nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài là:

10,5 + 2,5 = 13cm.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 28/12/2021 2,954

Câu 2:

Treo một vật vào lực kế, nhận xét nào sau đây là đúng 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,435

Câu 3:

Một túi đường có khối lượng 2kg thì có trọng lượng gần bằng: 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,219

Câu 4:

Khi treo một vật thẳng đứng vào lực kế, ta thấy số chỉ của lực kế là 150N. Khối lượng của vật đó là: 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,078

Câu 5:

Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống. Một hòn gạch có khối lượng 1600g. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng…………… niu-tơn. 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,017

Câu 6:

Lực đàn hồi của lò xo có tác dụng làm cho lò xo 

Xem đáp án » 28/12/2021 897

Câu 7:

Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo” của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu? 

Xem đáp án » 28/12/2021 527

Bình luận


Bình luận