Câu hỏi:

13/01/2022 91

Loại đất nào sau đây giữ nước tốt nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đất sét giữ nước tốt nhờ vào đất có chứa nhiều hạt có kích thước bé( đường kính hạt nhỏ hơn 0,002 mm), chứa nhiều mùn – SGK trang 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đất nào giữ nước tốt?

Xem đáp án » 01/10/2019 185,818

Câu 2:

Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

Xem đáp án » 01/10/2019 183,994

Câu 3:

Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?

Xem đáp án » 01/10/2019 113,758

Câu 4:

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là vì sao?

Xem đáp án » 01/10/2019 78,366

Câu 5:

Đất kiềm là đất có pH là bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/10/2019 54,706

Câu 6:

Độ chua và độ kiềm của đất được đo bằng gì?

Xem đáp án » 01/10/2019 52,897

Câu 7:

Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 01/10/2019 39,402

Bình luận


Bình luận