Câu hỏi:

14/01/2022 109

Điền vào chỗ trống: Trong tương lai kĩ thuật điện tử đóng vai trò....................cho các thiết bị và các quá trình sản xuất

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như:

Xem đáp án » 14/01/2022 230

Câu 2:

 Máy giặt (hiện đại) là loại:

Xem đáp án » 14/01/2022 156

Câu 3:

Thiết bị điện tử ngày càng trở nên gọn nhẹ, chất lượng ngày càng cao vì:

Xem đáp án » 14/01/2022 153

Câu 4:

Kĩ thuật điện tử được ứng dụng trong các lĩnh vực:

Xem đáp án » 14/01/2022 147

Bình luận


Bình luận