Câu hỏi:

14/01/2022 240

Phát biểu nào sau đây đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 485

Câu 2:

Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

Xem đáp án » 14/01/2022 293

Câu 3:

Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 14/01/2022 263

Câu 4:

 Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 14/01/2022 208

Câu 5:

Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 6:

Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển:

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Bình luận


Bình luận