Câu hỏi:

14/01/2022 254

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:

Xem đáp án » 14/01/2022 460

Câu 2:

Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:

Xem đáp án » 14/01/2022 286

Câu 3:

 Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

Xem đáp án » 14/01/2022 256

Câu 4:

 Phương pháp điều khiển tốc độ nào thường được sử dụng:

Xem đáp án » 14/01/2022 219

Câu 5:

 Biến trở VR có liên hệ gì với Triac?

Xem đáp án » 14/01/2022 183

Câu 6:

Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

Xem đáp án » 14/01/2022 161

Bình luận


Bình luận