Câu hỏi:

14/01/2022 1,758

Môi trường truyền dẫn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,498

Câu 2:

Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,416

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,118

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,840

Câu 5:

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,452

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,261

Bình luận


Bình luận