Câu hỏi:

14/01/2022 1,457

Máy thu hình:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một máy thu hình chỉ có âm thanh thì khối nào bị hỏng:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,701

Câu 2:

Sơ đồ khối máy thu hình màu có mấy khối:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,126

Câu 3:

 Khối cao tần, trung tần, tách sóng nhận tín hiệu cao tần từ:

Xem đáp án » 14/01/2022 786

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 781

Câu 5:

Máy thu hình gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 723

Câu 6:

Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển:

Xem đáp án » 14/01/2022 502

Bình luận


Bình luận