Câu hỏi:

14/01/2022 763

Hệ thống điện Quốc gia gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới điện phân phối có điện áp

Xem đáp án » 14/01/2022 2,729

Câu 2:

Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,189

Câu 3:

Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,048

Câu 4:

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

Xem đáp án » 14/01/2022 901

Câu 5:

Chức năng của lưới điện quốc gia

Xem đáp án » 14/01/2022 875

Câu 6:

Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

Xem đáp án » 14/01/2022 584

Bình luận


Bình luận