Câu hỏi:

14/01/2022 652

 Máy biến áp đấu dây kiểu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Máy điện xoay chiều ba pha là:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,313

Câu 2:

Cấu tạo máy biến áp ba pha:

Xem đáp án » 14/01/2022 854

Câu 3:

Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

Xem đáp án » 14/01/2022 805

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 755

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

Xem đáp án » 14/01/2022 718

Câu 6:

Công thức tính hệ số biến áp pha:

Xem đáp án » 15/01/2022 621

Bình luận


Bình luận