Câu hỏi:

14/01/2022 690

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ xoay chiều ba pha có:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,182

Câu 2:

Công thức tính tốc độ từ trường quay:

Xem đáp án » 15/01/2022 591

Câu 3:

Động cơ không đồng bộ ba pha:

Xem đáp án » 15/01/2022 588

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 15/01/2022 415

Câu 5:

Tốc độ trượt:

Xem đáp án » 15/01/2022 386

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 15/01/2022 218

Bình luận


Bình luận