Câu hỏi:

15/01/2022 2,274

Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,304

Câu 2:

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

Xem đáp án » 15/01/2022 889

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 15/01/2022 822

Câu 4:

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Xem đáp án » 15/01/2022 458

Câu 5:

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Xem đáp án » 15/01/2022 387

Câu 6:

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 375

Bình luận


Bình luận