Câu hỏi:

17/01/2022 114

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 185

Câu 2:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 171

Câu 3:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 160

Câu 4:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 155

Câu 5:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 143

Câu 6:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 138

Câu 7:

Chọn từ có trọng tâm khác

Xem đáp án » 17/01/2022 138

Bình luận


Bình luận