Câu hỏi:

22/01/2022 236

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Định dạng văn bản gồm định dạng kí tự, định dạng đoạn và định dạng trang

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

4. Định dạng kí tự và định dạng đoạn có các bước thực hiện tương tự nhau

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu đúng là: 

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các bước thực hiện căn lề trang và in ra 5 bản bài viết về "Bình đẳng giới" ở Hình 1. Trang được căn lề với các lề trên là 2,54 cm, còn các lề trái và phải là 2cm. Giấy in ra có khổ A4 và được in dọc.

Xem đáp án » 22/01/2022 253

Câu 2:

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in

Xem đáp án » 22/01/2022 160

Câu 3:

1. Định dạng văn bản là làm gì?

2. Vì sao cần định dạng văn bản?

Xem đáp án » 22/01/2022 157

Câu 4:

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước căn lề nhanh bằng cách chọn lệnh thích hợp cho các dấu ? sau đây:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kì trong văn bản.

2. Nháy chuột vào dải lệnh.

3. Trong nhóm lệnh ? nháy chuột vào lệnh căn lề (lệnh ? ) và chọn một mẫu lề phù hợp

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước

Xem đáp án » 22/01/2022 119

Câu 5:

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên và chọn độ dãn dòng cho các đoạn của văn bản 'Bình đẳng giới" ở trên.

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên

Xem đáp án » 22/01/2022 105

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »