Câu hỏi:

22/01/2022 463

Em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan

Em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói về những gì? Em vẽ sơ đồ tư duy thể hiện dự kiến đó. Hình 2 sau đây là một ví dụ.

Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói

Xem đáp án » 22/01/2022 488

Câu 2:

Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp nào sau đây?

- Viết một lá thư cho người thân.

- Tóm tắt ý chính của một bài phát biểu.

- Tính toán chi phí cho một hoạt động.

- Tổng kết nội dung một cuộc họp.

Xem đáp án » 22/01/2022 451

Câu 3:

Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy.

Xem đáp án » 22/01/2022 320

Câu 4:

Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học?

Xem đáp án » 22/01/2022 278

Câu 5:

Xem sơ đồ tư duy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

Xem sơ đồ tư duy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?

Xem đáp án » 22/01/2022 168

Câu 6:

Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao?

Xem đáp án » 22/01/2022 134

Bình luận


Bình luận