Câu hỏi:

22/01/2022 116

Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi " Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?"

1. Xác định nó như một bài toán.

2. Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần.

3. Sắp xếp lại các trình trự các việc phải làm cho hợp lý.

4. Cần làm cả ba việc trên.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

4. Cần làm cả ba việc trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán.

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

Xem đáp án » 22/01/2022 337

Câu 2:

Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên internet. Em hãy:

1) Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài toán và đặt tên cho bài toán đó.

2) Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu ở trên, đánh số cho các bước của thuật toán.

Xem đáp án » 22/01/2022 207

Câu 3:

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?

2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước.

Xem đáp án » 22/01/2022 182

Câu 4:

Khi còn học ở cấp tiểu học, em đã từng tạo một chương trình trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) để thể hiện một nhân vật chuyển động. Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao?

Xem đáp án » 22/01/2022 179

Câu 5:

Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên

Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học

Xem đáp án » 22/01/2022 130

Bình luận


Bình luận