Câu hỏi:

22/01/2022 188

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm.

2. Chương trình máy tính là một bản môt tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

=> Sai, chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

2. Chương trình máy tính là một bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình => Đúng.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

=> Đúng.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán => Đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy mô tả thuật toán tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó.

Xem đáp án » 22/01/2022 350

Câu 2:

Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và đã làm ở lớp.

Xem đáp án » 22/01/2022 241

Câu 3:

Có một chương trình được tạo ra trong môi trường Scratch (Hình 1) điều khiển chú mèo làm một số việc. Em hãy viết mô tả thuật toán mà chương trình này thể hiện

Có một chương trình được tạo ra trong môi trường Scratch (Hình 1) điều khiển chú mèo

Xem đáp án » 22/01/2022 184

Câu 4:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Chương trình máy tính là các công thức tính toán mà máy tính có thể làm.

2. Một chương trình máy tính là bản mô tả một thuật toán viết bằng tiếng Anh.

3. Một chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính hiểu và làmđược.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự nếu khi mô tả ta đánh số mỗi dòng.

Xem đáp án » 22/01/2022 103

Câu 5:

Bạn Khánh Nam cho rẳng: " Các bước rửa tay" ở trang 80 dài quá, khó thực hiện và đề xuất mô tả quy trình rửa tay như sau:

- Dùng nước làm ướt và xoa xà phòng hai lòng bàn tay

- Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh

- Chà các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

- Rửa sạch tay dưới vòi nước

1. Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì có luôn chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế không? Vì sao?

2. Nếu hướng dẫn cho em mình rửa tay đảm bảo vệ sinh thì em chọn quy trình của Bộ Y tế (như ở trang 80) hay chọn quy trình bạn Khánh Nam đề xuất? Em hãy giải thích lý do chọn

Xem đáp án » 22/01/2022 93

Bình luận


Bình luận