Câu hỏi:

22/01/2022 479

 Bài hát Bài ca hòa bình

Kể tên một vài tác phẩm của nhạc sĩ Beethoven mà em biết. (SGK trang 50)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Fur Elise, Sonata Ánh trăng, Sonata Bi tráng, Sonata Mùa xuân…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản nhạc bài hát Ước mơ xanh có sử dụng dấu hóa không? Đó là dấu hóa bất thường hay dấu hóa cố định? 

Xem đáp án » 22/01/2022 709

Câu 2:

Kể tên một vài nghệ sĩ hát Cải lương mà em biết.

Xem đáp án » 22/01/2022 655

Câu 3:

So sánh cao độ các cặp nốt (SGK trang 54)

 Lí thuyết âm nhạc Các bậc chuyển hóa và dấu hóa

Xem đáp án » 22/01/2022 350

Câu 4:

 Bài hát Ước mơ xanh

Phần bè ở đoạn 2 hòa âm hay bè phức điệu? 

Xem đáp án » 22/01/2022 330

Câu 5:

 Bài đọc nhạc số 7

Nốt nhạc kết thúc bài đọc nhạc cần phải ngân mấy phách? (SGK trang 51)

Xem đáp án » 22/01/2022 314

Câu 6:

Nêu cảm nhận của em về tác phẩm.

Xem đáp án » 22/01/2022 167

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK