Câu hỏi:

24/01/2022 428

Tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách

Hát: Bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hát: Bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Hát: Bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các nốt nhạc chuyển hóa trong dòng nhạc dưới đây:

Vận dụng - sáng tạo

Xem đáp án » 24/01/2022 557

Câu 2:

Hãy tìm nốt nhạc phù hợp với kí hiệu sau:

 Vận dụng - sáng tạo

Xem đáp án » 24/01/2022 339

Câu 3:

Đọc nhạc Bài đọc nhạc số 5 

 Bài đọc nhạc số 5

Xem đáp án » 24/01/2022 325

Câu 4:

Chọn hình ảnh của nước Nga: (SGK trang 55)

Hát: Bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Xem đáp án » 24/01/2022 241

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK