Câu hỏi:

08/02/2022 105

Đặc điểm nào sau đây không phải của điôt tiếp điểm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Điôt tiếp điểm chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tranzito có mấy điện cực?

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 2:

Câu 1. Linh kiện bán dẫn được chế tạo từ chất bán dẫn nào?

Xem đáp án » 08/02/2022 89

Câu 3:

Thế nào là tranzito?

Xem đáp án » 08/02/2022 80

Câu 4:

Thế nào là điôt bán dẫn?

Xem đáp án » 08/02/2022 79

Câu 5:

Thế nào là tirixto?

Xem đáp án » 08/02/2022 73

Câu 6:

Có mấy cách phân loại điôt?

Xem đáp án » 08/02/2022 70

Bình luận


Bình luận