Câu hỏi:

08/02/2022 78

Nguyên tắc thứ hai trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Nguyên tắc đầu tiên: bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế nên A sai

+ Nguyên tắc thứ hai: mạch thiết kế đơn giản, tin cậy nên B đúng

+ Nguyên tắc thứ ba: thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa nên C sai

+ Nguyên tắc thứ tư: hoạt động ổn định và chính xác nên D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết kế mạch nguyên lí của mạch điện tử đơn giản gồm mấy bước?

Xem đáp án » 08/02/2022 110

Câu 2:

Bước 2 của thiết kế mạch điện tử là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 90

Câu 3:

Thiết kế mạch điện tử gồm mấy bước?

Xem đáp án » 08/02/2022 87

Câu 4:

Thiết kế mạch điện tử đơn giản cần thực hiện theo mấy nguyên tắc?

Xem đáp án » 08/02/2022 82

Câu 5:

Bước 3 của thiết kế mạch nguyên lí là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 82

Câu 6:

Bước 2 của thiết kế mạch nguyên lí là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 81

Bình luận


Bình luận