Câu hỏi:

08/02/2022 75

Bước 2 của thiết kế mạch nguyên lí là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các bước của thiết kế mạch nguyên lí:

+ B1: Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế

+ B2: Đưa ra một số phương án để thực hiện

+ B3: Chọn phương án hợp lí nhất

+ B4: Tính toán, lựa chọn linh kiện hợp lí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết kế mạch nguyên lí của mạch điện tử đơn giản gồm mấy bước?

Xem đáp án » 08/02/2022 95

Câu 2:

Bước 2 của thiết kế mạch điện tử là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 81

Câu 3:

Thiết kế mạch điện tử gồm mấy bước?

Xem đáp án » 08/02/2022 80

Câu 4:

Thiết kế mạch điện tử đơn giản cần thực hiện theo mấy nguyên tắc?

Xem đáp án » 08/02/2022 74

Câu 5:

Bước 3 của thiết kế mạch nguyên lí là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 72

Câu 6:

Nguyên tắc thứ hai trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Xem đáp án » 08/02/2022 70

Bình luận


Bình luận