Câu hỏi:

09/02/2022 71

Yêu cầu của các loại máy móc tự động hiện nay là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cần có máy móc với độ chính xác cao và tác động nhanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu mấy tiêu chí phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 09/02/2022 108

Câu 2:

Theo mức độ tự động hóa, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 94

Câu 3:

Công dụng thứ tư của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 76

Câu 4:

Yêu cầu của sản suất hiện nay là:

Xem đáp án » 09/02/2022 75

Câu 5:

Theo công suất, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 69

Câu 6:

Công dụng thứ hai của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 62

Bình luận


Bình luận