Câu hỏi:

09/02/2022 63

Mạch điều khiển tín hiệu có mấy công dụng chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

+ Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

+ Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

+ Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

+ Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dụng thứ tư của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 86

Câu 2:

Công dụng thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc của mạch điều khiển tín hiệu  là:

Xem đáp án » 09/02/2022 86

Câu 3:

Công dụng làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án » 09/02/2022 75

Câu 4:

Công dụng đầu tiên của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 74

Câu 5:

Công dụng thứ ba của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án » 09/02/2022 68

Câu 6:

Công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án » 09/02/2022 68

Bình luận


Bình luận