Câu hỏi:

09/02/2022 66

Phương pháp đầu tiên để điều khiển tốc độ động cơ một pha là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 3 phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha:

1. Thay đổi số vòng dây stato

2. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

3. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ điện xoay chiều một pha được sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 120

Câu 2:

Thiết bị nào sau đây sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha?

Xem đáp án » 09/02/2022 110

Câu 3:

Có mấy phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha?

Xem đáp án » 09/02/2022 91

Câu 4:

Chức năng của điac trên mạch điều khiển động cơ quạt là:

Xem đáp án » 09/02/2022 83

Câu 5:

Phương pháp thứ ba để điều khiển tốc độ động cơ một pha là:

Xem đáp án » 09/02/2022 73

Câu 6:

Động cơ điện xoay chiều một pha là động cơ:

Xem đáp án » 09/02/2022 72

Bình luận


Bình luận