Câu hỏi:

09/02/2022 193

Hệ thống điện nước ta được chia thành ba hệ thống điện độc lập trong khoảng thời gian nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trước năm 1994, nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình?

Xem đáp án » 09/02/2022 2,218

Câu 2:

Hệ thống điện quốc gia có thành phần nào sau đây

Xem đáp án » 09/02/2022 643

Câu 3:

Hệ thống điện quốc gia có mấy thành phần?

Xem đáp án » 09/02/2022 212

Câu 4:

Lưới điện truyền tải có cấp điện áp là bao nhiêu?

Xem đáp án » 09/02/2022 212

Câu 5:

Có mấy loại lưới điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 154

Câu 6:

Trước năm 1994, nước ta có mấy hệ thống điện độc lập?

Xem đáp án » 09/02/2022 141

Bình luận


Bình luận