Câu hỏi:

09/02/2022 171

Máy phát điện xoay chiều ba pha có loại dây quấn nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 loại dây quấn: AX, BY, CZ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là cách nối nguồn điện ba pha hình sao?

Xem đáp án » 09/02/2022 117

Câu 2:

Quan sát và cho biết, tải 2 nối hình gì?

Quan sát và cho biết, tải 2 nối hình gì A. Tải nối hình sao (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 110

Câu 3:

Máy phát điện xoay chiều ba pha có cấu tạo gồm mấy phần?

Xem đáp án » 09/02/2022 83

Câu 4:

Quan sát và cho biết, tải 3 nối hình gì?

Quan sát và cho biết, tải 3 nối hình gì A. Tải nối hình sao (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 79

Câu 5:

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy loại dây quấn?

Xem đáp án » 09/02/2022 77

Câu 6:

Mạch điện xoay chiều ba pha có mấy thành phần?

Xem đáp án » 09/02/2022 72

Bình luận


Bình luận