Câu hỏi:

09/02/2022 97

Có mấy loại linh kiện chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Mạch điện tử cấu tạo bởi 2 loại linh kiện chính: linh kiện thụ động và linh kiện tích cực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Linh kiện nào sau đây là linh kiện tích cực?

Xem đáp án » 09/02/2022 226

Câu 2:

Trị số điện dung:

Xem đáp án » 09/02/2022 133

Câu 3:

Đơn vị của điện trở là:

Xem đáp án » 09/02/2022 123

Câu 4:

Theo trị số có loại điện trở nào:

Xem đáp án » 09/02/2022 107

Câu 5:

Trị số điện trở:

Xem đáp án » 09/02/2022 106

Câu 6:

Linh kiện nào sau đây là linh kiện thụ động?

Xem đáp án » 09/02/2022 105

Câu 7:

Theo đại lượng vật lí tác động lên điện trở thì điện trở được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 103

Bình luận


Bình luận