Câu hỏi:

10/02/2022 27

Bước 6 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây bộ đèn

+ Bước 5: Nối dây mạch điện

+ Bước 6: Kiểm tra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 636

Câu 2:

Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần vạch dấu mấy vị trí?

Xem đáp án » 10/02/2022 330

Câu 3:

Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần khoan lỗ vị trí nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 208

Câu 4:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 205

Câu 5:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 205

Câu 6:

Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 179

Câu 7:

Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

Xem đáp án » 10/02/2022 172

Bình luận


Bình luận