Câu hỏi:

10/02/2022 60

Khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần vẽ mấy loại sơ đồ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 633

Câu 2:

Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần vạch dấu mấy vị trí?

Xem đáp án » 10/02/2022 326

Câu 3:

Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần khoan lỗ vị trí nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 207

Câu 4:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 202

Câu 5:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 201

Câu 6:

Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

Xem đáp án » 10/02/2022 178

Câu 7:

Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

Xem đáp án » 10/02/2022 170

Bình luận


Bình luận