Câu hỏi:

10/02/2022 99

Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo 3 yêu cầu:

+ Lắp đặt theo sơ đồ

+ Mối nối an toàn điện, chắc và đẹp

+ Đảm bảo thông mạch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 464

Câu 2:

Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ vị trí nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 443

Câu 3:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 220

Câu 4:

Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu mấy vị trí?

Xem đáp án » 10/02/2022 139

Câu 5:

Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu vị trí nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 110

Câu 6:

Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ sơ đồ nào?

Xem đáp án » 10/02/2022 105

Bình luận


Bình luận