Câu hỏi:

10/02/2022 89

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện công việc nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

Xem đáp án » 10/02/2022 187

Câu 2:

Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần thực hiện mấy công việc?

Xem đáp án » 10/02/2022 133

Câu 3:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 119

Câu 4:

Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn gồm mấy bước?

Xem đáp án » 10/02/2022 107

Câu 5:

Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án » 10/02/2022 94

Câu 6:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn là:

Xem đáp án » 10/02/2022 77

Bình luận


Bình luận