Câu hỏi:

15/02/2022 254

Câu 15. Công việc thứ hai khi chăm sóc cây xoài là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Chăm sóc cây xoài cần thực hiện 5 công việc chính:

1. Làm cỏ, vun xới

2. Bón phân thúc

3. Tưới nước

4. Tạo hình, sửa cành

5. Phòng trừ sâu, bệnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 4. Cây xoài không thích hợp với loại đất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/02/2022 1,437

Câu 2:

Câu 6. Với phương pháp gieo hạt ở cây xoài, cần chọn loại hạt có đặc điểm nào?

Xem đáp án » 15/02/2022 936

Câu 3:

Câu 12. Bón lót cho cây xoài sử dụng loại phân nào?

Xem đáp án » 15/02/2022 849

Câu 4:

Câu 10. Cần đào hố cây xoài với đường kính là:

Xem đáp án » 15/02/2022 677

Câu 5:

Câu 9. Nên trồng cây xoài vào thời gian nào trong năm ở miền Nam?

Xem đáp án » 15/02/2022 655

Câu 6:

Câu 8. Nên trồng cây xoài vào thời gian nào trong năm ở miền Bắc?

Xem đáp án » 15/02/2022 452

Câu 7:

Câu 7. Với phương pháp ghép ở cây xoài, cần ghép ở vị trí cách mặt đất bao nhiêu?

Xem đáp án » 15/02/2022 451

Bình luận


Bình luận