Câu hỏi:

15/02/2022 330

Câu 10. Cần chuẩn bị mấy loại phân hóa học cho việc bón thúc cây trồng ăn quả?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cần chuẩn bị 3 loại phân hóa học cho việc bón thúc cây trồng ăn quả: phân đạm, phân lân, phân kali.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Quy trình bón thúc cho cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án » 15/02/2022 849

Câu 2:

Câu 7. Rãnh bón phân có độ sâu bao nhiêu là hợp lí?

Xem đáp án » 15/02/2022 659

Câu 3:

Câu 14. Người ta bón thúc vào vị trí nào của cây trồng ăn quả?

Xem đáp án » 15/02/2022 647

Câu 4:

Câu 6. Rãnh bón phân có chiều rộng:

Xem đáp án » 15/02/2022 618

Câu 5:

Câu 8. Người ta bón phân vào hố mấy loại phân?

Xem đáp án » 15/02/2022 270

Câu 6:

Câu 4. Bước 3 của quy trình bón thúc cho cây ăn quả là:

Xem đáp án » 15/02/2022 257

Bình luận


Bình luận