Câu hỏi:

01/03/2022 118

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bộ máy nhà nước thời Âu Lạc cơ bản giống với thời Văn Lang nhưng quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nhà nước mới ở được thành lập sau cuộc kháng chiến chống Tần lại gọi là Âu Lạc?

Xem đáp án » 01/03/2022 202

Câu 2:

Ai là người đã lãnh đạo nhân dân Tây Âu và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm lược?

Xem đáp án » 01/03/2022 198

Câu 3:

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc được xây dựng trên cơ sở nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 181

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm tình hình nước Văn Lang cuối thế kỉ III TCN?

Xem đáp án » 01/03/2022 172

Câu 5:

Sau khi lên ngôi, An Dương Vương đã chọn khu vực nào để đóng đô?

Xem đáp án » 01/03/2022 130

Câu 6:

Năm 218 TCN đã diễn ra sự kiện gì quan trọng đối với nước Văn Lang?

Xem đáp án » 01/03/2022 125

Câu 7:

Triệu Đà đã sử dụng âm mưu gì để làm suy yếu nước Âu Lạc?

Xem đáp án » 01/03/2022 120

Bình luận


Bình luận