Câu hỏi:

01/03/2022 47

Ý nào không minh chứng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI”

- Nghề rèn sắt: mặc dù bị kìm hãm nhưng vẫn phát triển.

- Nghề gốm: Đã biết tráng men và vẽ trang trí trên đồ gốm; sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú về chủng loại như nồi, vò, bình, bát, ấm chén, gạch, ngói, … đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và xây dựng nhà cửa.

- Nghề dệt: ngoài các loại vải bông, vải gai, vải tơ, … người ta còn dùng tơ tre, tơ chuối để dệt.

=>Loại trừ đáp án D: là biểu hiện của sự hình thành các thành thị trung đại phương Tây.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là chuyển biến trong nông nghiệp thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 01/03/2022 227

Câu 2:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lũ lụt?

Xem đáp án » 01/03/2022 139

Câu 3:

Nội dung sau đây nào phản ánh đúng về tình hình nông nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Xem đáp án » 01/03/2022 114

Câu 4:

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 01/03/2022 108

Câu 5:

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 107

Câu 6:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Câu 7:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thời Bắc thuộc là?

Xem đáp án » 01/03/2022 91

Bình luận


Bình luận