Câu hỏi:

01/03/2022 50

Nghề chính của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong thời kì Bắc thuộc, nghề chính của nhân dân ta vẫn là nghề trồng lúa nước, bên cạnh các nghề như chăn nuôi, trồng cây ăn quả và hoa màu.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là chuyển biến trong nông nghiệp thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 01/03/2022 228

Câu 2:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lũ lụt?

Xem đáp án » 01/03/2022 139

Câu 3:

Nội dung sau đây nào phản ánh đúng về tình hình nông nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Xem đáp án » 01/03/2022 115

Câu 4:

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 01/03/2022 109

Câu 5:

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 107

Câu 6:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Câu 7:

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

Chính sách “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI có thực hiện thành công không? Nó thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 01/03/2022 94

Bình luận


Bình luận