Câu hỏi:

01/03/2022 38

Đâu là nghề mới xuất hiện trong thời kì Bắc thuộc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong thời kì Bắc thuộc, một số nghề mới xuất hiện đó là làm giấy, làm thủ tinh.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là chuyển biến trong nông nghiệp thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 01/03/2022 229

Câu 2:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lũ lụt?

Xem đáp án » 01/03/2022 140

Câu 3:

Nội dung sau đây nào phản ánh đúng về tình hình nông nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Xem đáp án » 01/03/2022 115

Câu 4:

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 01/03/2022 112

Câu 5:

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 111

Câu 6:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Câu 7:

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

Chính sách “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI có thực hiện thành công không? Nó thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Bình luận


Bình luận