Câu hỏi:

01/03/2022 40

Tầng lớp nào có khả năng lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tầng lớp có khả năng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa là tầng lớp hào trưởng người Việt. Vì đây là tầng lớp vừa có thế lực kinh tế, vừa có uy tín của nhân dân nhưng lại bị chính quyền đô hộ chèn ép. Lịch sử trong những giai đoạn tiếp theo đã chứng minh được điều đó.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là chuyển biến trong nông nghiệp thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 01/03/2022 227

Câu 2:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lũ lụt?

Xem đáp án » 01/03/2022 139

Câu 3:

Nội dung sau đây nào phản ánh đúng về tình hình nông nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Xem đáp án » 01/03/2022 115

Câu 4:

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 01/03/2022 108

Câu 5:

Nông dân công xã bị phân hóa thành những bộ phận nào?

Xem đáp án » 01/03/2022 107

Câu 6:

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

Xem đáp án » 01/03/2022 95

Câu 7:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thời Bắc thuộc là?

Xem đáp án » 01/03/2022 92

Bình luận


Bình luận