Câu hỏi:

02/03/2022 99

(2 điểm):(Cho nguyên tử khối của: Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1)

a. Tính phân tử khối của từng phân tử có CTHH sau: C6H12O6 và Na2O

b. Kể tên những hạt mang điện trong nguyên tử, kí hiệu và điện tích của những hạt đó?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Phân tử khối của C6H12O6 là: 12.6 + 12 + 16.6 = 180 đvC

Phân tử khối của Na2O là: 23.2 + 16 = 62 đvC

b. Những hạt mang điện trong nguyên tử là:

+ Proton, kí hiệu là p, điện tích dương (+)

+ Electron, kí hiệu là e, điện tích âm (-)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(3 điểm):

a. Cho các hiện tượng sau:

(1) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

(2) Con dao để lâu ngoài không khí bị han gỉ.

(3) Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu.

(4) Đun nóng đường ăn, đường cháy thành than và hơi nước.

Hãy cho biết những hiện tượng nào là hiện tượng hóa học, liệt kê.

(1) Cu + O2  CuO

(2) Fe + Cl2  FeCl3

(3) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

(4) FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

b. Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Xem đáp án » 02/03/2022 70

Câu 2:

(2 điểm):

Em hãy dựa vào hóa trị của các nguyên tố xác định những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

a. Lập công thức hóa học tạo bởi Na (I) và CO3 (II)

b. Một bạn học sinh viết các công thức hóa học sau: MgO, K3O, BaO2, Al2O3.

Xem đáp án » 02/03/2022 50

Câu 3:

(1,5 điểm):

a. Kể tên 2 vật thể được làm bằng kim loại nhôm.

b. Tính hóa trị của N trong hợp chất N2O và NO2 biết O (II).

Xem đáp án » 02/03/2022 47

Câu 4:

(1,5 điểm):

2Mg + O2  2MgO

Nếu sau phản ứng thu được 16 gam MgO. Hãy tính khối lượng Mg và O2 đã phản ứng, biết khối lượng Mg phản ứng gấp 1,5 lần khối lượng O2.

a. Cách viết 3 Na, Mg lần lượt chỉ ý gì?

b. Đốt cháy hoàn toàn kim loại magie trong không khí theo phương trình phản ứng:

Xem đáp án » 02/03/2022 46

Bình luận


Bình luận