Câu hỏi:

08/03/2022 59

 Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” có nội dung nói về

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” có nội dung nói về người sống tôn trọng sự thật, cho dù sự thật đó đôi khi khiến người ta phải đau lòng, nhưng ta không để né tránh mà buộc phải đối mặt.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người

Xem đáp án » 08/03/2022 325

Câu 2:

 Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc

Xem đáp án » 08/03/2022 142

Câu 3:

 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

Xem đáp án » 08/03/2022 110

Câu 4:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 106

Câu 5:

 Câu tục ngữ: “Những người tính nết thật thà/Đi đâu cũng được người ta tin dùng” thể hiện ý nghĩa của việc chúng ta sống

Xem đáp án » 08/03/2022 91

Câu 6:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 85

Câu 7:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 85

Bình luận


Bình luận