Câu hỏi:

08/03/2022 56

 Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em không tán thành với ý kiến: Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi và có thể bị trả thù khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật .Bởi việc tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải, tránh oan sai, nhầm lẫn; giúp mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn; giúp tâm hồn than thản, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người

Xem đáp án » 08/03/2022 323

Câu 2:

 Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc

Xem đáp án » 08/03/2022 140

Câu 3:

 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

Xem đáp án » 08/03/2022 109

Câu 4:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 105

Câu 5:

 Câu tục ngữ: “Những người tính nết thật thà/Đi đâu cũng được người ta tin dùng” thể hiện ý nghĩa của việc chúng ta sống

Xem đáp án » 08/03/2022 90

Câu 6:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 83

Câu 7:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 82

Bình luận


Bình luận