Câu hỏi:

08/03/2022 373

 Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là rất tốt, sống thật thà.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc

Xem đáp án » 08/03/2022 184

Câu 2:

 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

Xem đáp án » 08/03/2022 141

Câu 3:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 116

Câu 4:

 Câu tục ngữ: “Của phi nghĩa có giàu đâu/Ở cho ngay thật, giàu sau mới bền.” nói về nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án » 08/03/2022 104

Câu 5:

 Câu tục ngữ: “Những người tính nết thật thà/Đi đâu cũng được người ta tin dùng” thể hiện ý nghĩa của việc chúng ta sống

Xem đáp án » 08/03/2022 103

Câu 6:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 101

Bình luận


Bình luận