Câu hỏi:

08/03/2022 55

Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, nếu em là bạn C thì em sẽ làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, nếu em là bạn C thì em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. Vì như vậy sẽ gây mất đoàn kết trong lớp; Nói dối, đặc biệt là đặt điều, nói xấu người khác là việc làm vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật; Nếu mọi người biết sự thật thì mọi người sẽ không còn tin tưởng bạn, cho bạn là kẻ xấu và sẽ xa lánh bạn.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người

Xem đáp án » 08/03/2022 319

Câu 2:

 Câu tục ngữ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” là biểu hiện của việc

Xem đáp án » 08/03/2022 134

Câu 3:

 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

Xem đáp án » 08/03/2022 107

Câu 4:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 103

Câu 5:

 Câu tục ngữ: “Những người tính nết thật thà/Đi đâu cũng được người ta tin dùng” thể hiện ý nghĩa của việc chúng ta sống

Xem đáp án » 08/03/2022 87

Câu 6:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 82

Câu 7:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án » 08/03/2022 81

Bình luận


Bình luận