Câu hỏi:

04/12/2019 12,123

Người ta điều chế poliisopren theo sơ đồ sau: isopentan  -2H2   isopren       poliisopren   Tính khối lượng isopentan cần lấy để có thể điều chế được 68 gam poliisopren. Biết hiệu suất của quá trình đạt 72%.  

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

       C5H12 → C5H8 

Pt:   72           68 (g)

misopren = mpoliisopren = 68g   

m isopentan = 68.72/68 : 72%

                         = 100g

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất sau:

(1) 2-metylbuta-1,3-đien;

(2)  2-metylpenta-1,3-đien; 

(3) 2,4-đimetylpenta-1,3-đien;

(4) pentan-1,3-đien;  

(5) 1-clobuta-1,3-đien.

Những chất có đồng phân hình học là:

Xem đáp án » 03/08/2022 28,051

Câu 2:

Một hỗn hợp X gồm etan, propen và butađien. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với H2 là 20. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được? 

Xem đáp án » 04/12/2019 17,864

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol butađien, 0,2 mol etilen và 0,4 mol H2. Cho hỗn hợp X qua Ni, nung nóng thu được V hỗn hợp Y (đktc). Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy có 32,0 gam brom đã tham gia phản ứng. Vậy giá trị của V tương ứng là:

Xem đáp án » 04/12/2019 16,924

Câu 4:

Cho ankađien X vào 200,0 gam dung dịch Br2 nồng độ 16% thấy dung dịch mất màu và đồng thời khối lượng dung dịch tăng 4,0 gam. Vậy công thức của ankađien X là:

Xem đáp án » 04/12/2019 14,789

Câu 5:

 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankađien kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 28,6 gam CO2  và 9,18 gam nước. Vậy công thức của 2 ankađien là:

Xem đáp án » 04/12/2019 13,121

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm ankađien và H2 có tỷ lệ mol 2 : 3. Cho 0,5 mol hh X qua Ni, nung nóng thu được hh Y. Cho hh Y qua dung dịch brom dư thấy có 0,26 mol Br2 đã phản ứng và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp Z có tỷ khối so với H2 là 8. Vậy công thức của ankađien là:    

Xem đáp án » 03/08/2022 11,869

Bình luận


Bình luận