Câu hỏi:

10/03/2022 239

Viết số sau: âm bốn trăm hai mươi ba.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số âm bốn trăm hai mươi ba được viết là – 423.

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án sai. Số – 64 được đọc là:

Xem đáp án » 10/03/2022 403

Câu 2:

Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ ở một số thành phố thuộc vùng xứ lạnh trong một ngày mùa đông:

Thành phố

Nhiệt độ

Moscow

– 9°C

Saint Peterburg

– 8°C

Vladivostok

– 12°C

Hãy cho biết nhiệt độ của thành phố Saint Peterburg?

Xem đáp án » 10/03/2022 310

Câu 3:

Cho các số: – 8; – 67; 0; 23; 58. Có bao nhiêu số nguyên âm trong các số đã cho?

Xem đáp án » 10/03/2022 292

Câu 4:

Theo bảng ở Câu 4, hãy cho biết nhiệt độ của thành phố Moscow trong một ngày mùa đông là:

Xem đáp án » 10/03/2022 253

Bình luận


Bình luận