Câu hỏi:

10/03/2022 256

 Tính nhanh (– 5) . 125 . (– 8) . 20 . (– 2) ta được kết quả là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: (– 5) . 125 . (– 8) . 20 . (– 2)

= [125 . (– 8)] . [(– 5) . 20] . (– 2)

= (– 1 000) . (– 100) . (– 2)

= – 200 000

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: – 2; 4; – 8; 16; ...

Xem đáp án » 10/03/2022 391

Câu 2:

 Tính (36 – 16) . (– 5) + 6 . (– 14 – 6), ta được:

Xem đáp án » 10/03/2022 309

Câu 3:

 Giá trị của biểu thức (x – 2)(x – 3) tại x = – 1 là:

Xem đáp án » 10/03/2022 279

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 17 . (... + 7) = 17 . (– 5) + 17 . 7

Xem đáp án » 10/03/2022 267

Câu 5:

 Tính giá trị của biểu thức (– 5)x + (– 6)y với x = – 6, y = – 7.

Xem đáp án » 10/03/2022 247

Câu 6:

 Khi x = – 12, giá trị của biểu thức (x – 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

Xem đáp án » 10/03/2022 212

Bình luận


Bình luận