Câu hỏi:

18/03/2022 117

Biện pháp tu từ nào được thể hiện trong hai câu thơ sau:

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp so sánh “Như con sông với chân trời đã xa”

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 105

Câu 2:

Qua câu thơ "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì/ Lời cha ông dạy cũng vì đời sau", tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 94

Câu 3:

Câu thơ “Thương người rồi mới thương ta” bắt nguồn từ câu tục ngữ nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 85

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng

Lý do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà là gì?

Chuyện cổ nhân hậu

Chuyện cổ giúp chúng ta khám phá ra nhiều vùng đất mới

Chuyện cổ dạy chúng ta tình thương yêu

Chuyện cổ khuyên chúng ta phải sống tiết kiệm

Chuyện cổ cho chúng ta bài học làm người 

Xem đáp án » 18/03/2022 68

Câu 5:

Cho câu thơ sau:

Tôi (…) chuyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 6:

Cụm từ " người thơm" trong câu "thị thơm thì giấu người thơm" có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 61

Bình luận


Bình luận